Ruimtevaarder

Welkom in de ruimte van Ruimtevaarder
waar jij nu het middelpunt van bent
althans virtueel
voor een real life experience: kijk en klik
zoek wat bij jou past
ontdek de schatten van talentontwikkeling en leren
voor jezelf en voor je medereizigers

GESPOT IN SPACE

Nascholingsaanbod ZILL

Zin in leren, Zin in leven!

Zin in ontwikkelen van lessen!

ZILL, eenvoudiger dan je denkt?!

 

Het leerplanconcept Zin in Leren, Zin in Leven! van Katholiek Onderwijs Vlaanderen daagt leerkrachten uit om bewuster en gefocust om te gaan met het didactisch ontwerp van hun lessen. 

Ruimtevaarder ondersteunt scholen en leerkrachtenteams in deze uitdaging.

Hoe kan je werken aan de persoonsgebonden ontwikkeling van de kinderen zonder hiervoor extra tijd vrij te moeten maken?

Hoe kan je in een taalles tegelijkertijd werken aan de socio-emotionele ontwikkeling?

Hoe werk ik een muzische les uit en houd ik hierbij ook rekening met de ontwikkeling van het innerlijk kompas?

Hoe combineer ik werken aan de ontwikkeling van het wiskundig denken en de ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid?

Na het volgen van een op maat gemaakt traject kan je:

  • Concrete verbanden leggen tussen de visie van ZILL en (het aanpassen van) zelf ontworpen activiteiten of lessen.

  • Op een methodische manier aan de slag om je lessen uit te werken, rekening houdend met de link tussen de persoonsgebonden- en de cultuurgebonden ontwikkeling van alle kinderen.

Tijdens het volgen van een op maat gemaakt traject krijg je:

  • Een concrete voorbeeldles aangeboden in je klas (we werken op maat max. 4 lessen van 50’ uit)

  • Ondersteuning in het uitwerken van je lessen

  • Feedback over de lessen die je voorbereid hebt

Praktisch

Stap 1: Via een verkennend gesprek stemmen we ons aanbod af op jullie beginsituatie in jullie Zill-traject. (gratis)

Stap2: We reserveren 1 dag om in jullie school in verschillende klassen voorbeeldlessen te geven.  We spreken op voorhand af welke lesinhoud er waar gegeven wordt.  De leerkrachten krijgen een kijkwijzer zodat ze tijdens het observeren al kunnen kennis maken met de manier van lesgeven en de lesopbouw. (hele dag)

Stap 3: Tijdens een personeelsvergadering of een halve pedagogische studiedag bespreken we met het hele leerkrachtenteam het kader mbt het omgaan met de persoonsgebonden ontwikkeling van de kinderen. (halve dag / 2u)

Stap 4: Tijdens een pedagogische studiedag leren de leerkrachten zelf lessen ontwerpen vanuit het kader.  (hele dag)

Bijkomende optie: We organiseren nog enkele samenwerk- / intervisiesessies als natraject.

(2u per sessie)

 

Kostprijs vorming:

Hele dag: €760

Halve dag: €575

Personeelsvergadering 2u: €300